Skoči na glavno vsebino

eTwinning

eTwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem, ki delamo v šolah po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Člani skupnosti eTwinning so člani zelo živahne izobraževalne skupnosti v Evropi.

eTwinning V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Skupina mentorjev, učiteljev in učencev za izvedbo dejavnosti eTwinning se v Cirius Vipava iz leta v leto povečuje. V šolskem letu 2019/20 smo izvajali več nacionalih in mednarodnih projektov, ki se nadaljujejo v naslednje šolsko leto.

MEDNARODNI PROJEKTI v šolskem letu 2019/20

  • ECO LIFESTYLE je odprt projekt skupaj z Malto.

Projekt daje poudarek podnebnim spremembam, ki imajo vpliv na ljudi, živali, rastline in okolje. Gre za aktivnosti, ki bi pripomogle k zmanjševanju onesnaženja in k čistejšemu okolju. Aktivnosti, ki jih projekt predvideva so: opazovanje podnebnih sprememb, obeleženje mednarodnih dni (dan zemlje, dan vode, dan podnebnih sprememb, dan čebel, dan brez avtomobila…), skrb za vode, iskanje alternativnih bolj ekoloških prevoznih možnosti, nabiranje zelišč, uporabo starih receptov, ločevanje odpadkov, reciklaža, posaditev drevesa in vzgojo mikrozelenjave.

  • OUR NATIONAL TREE je odprt projekt skupaj s Hrvaško. Priključeni partnerji so še: Italija in Slovenija.

V tem projektu vsaka država predstavi svoje nacionalno drevo, v Sloveniji je to lipa, simbol prijateljstva in ljubezni. Projekt predvideva obisk drevesa v vseh štirih letnih časih, urejanje okolice drevesa, čistilno akcijo, posaditev drevesa, opazovanje rasti in skrb za drevo, učenje o koristi drevesa, izdelavo uporabnega predmeta iz lesa, korist drevesa za živali in človeka, izdelavo krmilnice in valilnice, praznovanje pod drevesom, druženje in igre v povezavi z lipo. Med drugim projekt predvideva predstavitev pesmi  lipi (Lipa zelenela je), knjige ali zgodbe o lipi (Najevska lipa, Martin Krpan) in še mnoge druge aktivnosti.

V času šolanja na daljavo sta bila oba projekta odobrena s strani nacionalne agencije. Zaradi ukrepov proti okužbi s korona virusno boleznijo, nismo začeli z izvajanjem dejavnosti. Čakamo na september, če bodo razmere ugodne, se bomo vsi normalno vrnili v šolske klopi in bomo lahko projekt izpeljali.

  • LET’S KNOW EACH OTHER:

Države članice v tem projektu so: Slovenija, Poljska, Francija, Armenija, Turčija, Malta, Slovaška. Ustanovitelj tega projekta je OŠ Miren, Podružnica Bilje. S to šolo zelo dobro sodelujemo. V načrtu smo imeli tudi srečanja in druženja njihovih učencev z našimi, vendar do tega ni prišlo zaradi preventivnih ukrepov pred korona virusom.

NACIONALNI PROJEKTI:

  • NAJLJUBŠI KOTIČEK NA MOJEM KONCU SVETA

Projekt je bil odprt na seminarju eTwinning od A do Ž v mesecu avgustu 2019, ki je bil v Rogaški Slatini. Izvajamo ga skupaj z vrtcem Pivka, OŠPP Slovenj Gradec, OŠ Oplotnica, OŠPP Laško. Ustanovitelj projekta sta CIRIUS Vipava in OŠ Oplotnica.

Učenci so si tekom šolskega leta izbrali vsak svoj najljubši kotiček na svojem koncu sveta  – v kraju šolanja. Kotičke smo opazovali v vseh letnih časih, jih fotografirali in si razglednice izmenjali z omenjenimi šolami. Zanimivo je bilo, kako pester nabor lepih fotografij iz Vipave smo dobili na koncu šolskega leta. Ob tem smo spoznavali tudi različne kraje po Sloveniji in ugotavljali, kateri kotički so všeč učencem s katerimi smo bili v projektu.

DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU eTwinninga v šolskem letu 2019/20

V mesecu marcu 2020 je potekala AKCIJA POSADIMO DREVO PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM (SLO – MALTA)

Pred našo ustanovo smo na dvorišču posadili LIPO in dve ČEŠNJI. Lipa je simbol Slovenije, češnja pa značilno drevo za Vipavsko dolino. Ob tem dogodku je nastal film, ki je objavljen na spletni strani. Na dogodek je bilo povabljenih veliko naših učencev in učiteljev. Pridružil se je tudi Andrej Vidmar, učitelj iz OŠ Miren, Podružnice Bilje, ki je na njihovi šoli aktiven član eTwinning skupine. Cirius z njimi sodeluje v projektu Let’s know each other.

ZAKAJ JE ETWINNING POMEMBEN TUDI ZA CIRIUS VIPAVA?

Pri eTwinningu gre za povezovanje skupin učencev in učiteljev znotraj CIRIUSa na drugačen način. Drug drugega bogatimo in popestrimo dogajanja v skupini. S projekti se povezujemo znotraj ustanove in z drugimi ustanovami v Sloveniji in Evropi. Povezujemo se z različnimi šolami preko portala eTwinnig, kar je hitro, brez stroškov. Izmenjujemo si ideje, izkušnje, načine dela. Utrjujemo in učimo se računalniškega opismenjevanja ter tujih jezikov.

Učenci ob aktivnostih eTwinning zelo uživajo. Pri vseh dosedanjih projektih so z veseljem spremljali vsebine in portal s fotografijami ter si izmenjevali pošto s šolami!
Jeseni 2017 smo se pridružili projektu Different but the same, v katerem smo sodelovali s šolami vzhodne Evrope (Slovaška, Poljska, Hrvaška). Sodelovanje je bilo plod udeležbe na kontaktnem seminarju v Bratislavi, katerega se je udeležil Lojze Adamič. V projekt smo se vključili z namenom pokazati, da smo si kljub različnosti vsi bolj ali manj podobni.

Pred Veliko nočjo pa smo odprli svoj projekt Prazniki prebujanja pomladi, pri katerem smo sodelovali z OŠ Danilo Lokar Ajdovščina, OŠ Avgust Černigoj Trst iz Italije in Osnovno školo Ante Starčević Rešetari iz Hrvaške.

Ciljna skupina projekta so bili predšolski in šolski otroci ter mladostniki različnih vzgojno izobraževalnih programov, tudi osebe s posebnimi potrebami, njihovi mentorji, vzgojitelji, učitelji. Široko zastavljeni cilji so obrodili sadove. Znotraj projekta smo praznovali prvi pomladni dan, koledarsko pomlad, okrasili učilnico, izdelovali ptičke in cvetje iz papirja, blaga. Praznovali smo Veliko noč, spoznali navade Velike noči (barvali pirhe, pekli gnezdeca, menihe, oblikovali košarice), značilnosti in praznovanja prebujanja narave ( Gregorjevo, praznik luči, izdelovanje ladjic in spuščanje po reki; Jurjevanje, obešanje zelenih vejic na vrata hiš za srečo in dobro letino). Usvojili smo slovensko pesmico Koklja (avtorica: Lenčka Kupper) in jo dramsko uprizorili. Med nas smo povabili učence prilagojenega programa OŠ Danila Lokarja, skupaj smo se naučili staro slovensko igrico Pirhanje in jo tudi zaigrali. Sodelovali in družili smo s pritrkovalci iz Lokavca. Na njihovem obisku smo prisluhnili melodijam in spoznati tradicijo igranja na cerkvene zvonove.
V projektu smo se povezovali z zunanjimi institucijami in tudi znotraj naše hiše. Preko različnih aktivnosti smo povezali učence posebnega programa, avtističnega oddelka in otroke iz našega oddelka vrtca.

Projekti so dodana vrednost rednim oblikam izobraževanja, rehabilitacije in usposabljanja, ki ga izvajamo v CIRIUS Vipava. Bogatijo naše vsakodnevno delo z otroki, učenci in mladostniki. Veseli so, da se vidijo na računalniku, da njihove fotografije in izdelku potujejo po svetu, da spoznavajo druge kulture. Nekateri so še navdušeni, da lahko uporabljajo besede v tujem jeziku. Dosedanje delo v projektu je nova in prijetna izkušnja za vse. Mentorji se z veseljem podajamo novim izzivom naproti, iščemo nove ideje in se priključujemo modernemu načinu komuniciranja, iščemo nove načine poučevanja tudi za naše učence. Pri vsem tem pa seveda ne smemo pozabiti, da je najvažnejši oseben odnos in stik do učencev in sodelavcev, ki jim (nam) je vse to namenjeno.

Skupina za e-Twinning iz CIRIUS Vipava

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost