Skoči na glavno vsebino

Vzgojno izobraževalni program

V Centru se šolski in vzgojni del med seboj povezujeta in predstavljata dopolnjevanje in nadgrajevanje vzgojno-izobraževalnega dela z načinom življenja, preživljanjem prostega časa, navezovanjem odnosov med vrstniki in spodbujanje občutka pripadnosti vzgojni skupini.

Čas je tudi za sprostitev in usmerjeno preživljanje prostega časa. Tak, manj formalen in časovno otroku primerno organiziran šolsko vzgojni in terapevtski program, omogoča otroku s posebnimi potrebami optimalen razvoj.

V višjih razredih je delitev na šolo in vzgojo bolj vidna, saj so tudi potrebe učencev drugačne. Naša šola ne samo izobražuje in vzgaja, ampak skupaj z drugimi dejavnostmi v Centru otroku nudi številne izkušnje iz spoznavnega, socialnega in emocionalnega področja. S tem omogoči otroku, da razvija svojo osebnost v skladu s svojimi zmožnostmi.

Dostopnost