Skoči na glavno vsebino

GLASILO STUDENČEK

 

Glasilo Studenček je rezultat dela učencev nižjih in višjih razredov prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom, oddelkov posebnega programa, vzgojnih skupin, oddelkov podaljšanega bivanja in oddelka vrtca ter oddelka Stara gora, ki z vodenjem in pomočjo učiteljev ter mentorjev skozi celo šolsko leto oblikujejo glasilo, ki je vsebinsko in likovno raznoliko. Iz glasila v celoti veje otroška ustvarjalnost. Učence vzpodbujamo, da predlagajo temo, opišejo dogodek in o njem zapišejo vtise ali zapisano besedilo prepišejo. Tako nas predstavljeni spisi in zgodbice popeljejo skozi različne dogodke, posebne priložnosti in praznike. Preberemo lahko besedila, ki so natipkana ter rokopise učencev. Učence pa vzpodbujamo in vodimo, da prispevke tudi likovno obogatijo. H končni podobi glasila pa pripomorejo tudi tako, da aktivno sodelujejo pri vezavi glasila.

Preberite, kako pestro in zanimivo je bilo v CIRIUS-u to leto!


GLASILO STARA GORA, PRILOGA STUDENČKU

V interesno dejavnost so vključeni nekateri učenci iz posebnega programa in otroci iz RO vrtca. Končna podoba glasila bo izšla kot priloga glasila Studenčka, ki ga bodo ustvarili v Cirius Vipava.


Prispevki v glasilu se bodo navezovali na dogodke in doživetja v Enoti Stara Gora.


Cilji programa so: da sodelujejo pri pripravi dekoracije, sodelujejo pri fotografiranju, sodeluje pri pogovoru na različne teme, ki jih bodo obravnavali z matičnim učiteljem ali o dogodkih, ki se jim zgodijo tekom dneva, se odzovejo na vodenje pri različnih aktivnostih – pozitivno odreagira na vodenje rok pri ustvarjanju, sodelujejo – spremljajo dogajanje v prostoru, sodeluje pri nastajanju glasila.

Dostopnost