Skoči na glavno vsebino

RAZŠIRJEN PROGRAM ŠOLE

Jutranje varstvo

Jutranje varstvo je del razširjenega programa osnovne šole. Je oblika vzgojnega dela, ki se zaradi potreb staršev organizirana za učence 1. razredov pred poukom (od 7. ure do začetka pouka). V jutranje varstvo se učenci vključujejo prostovoljno. Jutranje varstvo je strokovno vodeno in poteka v jedilnici. Zajema pa:

  • počitek,
  • pogovor,
  • sprostitveno dejavnost (individualna ali skupinska),
  • zajtrk,
  • pripravo na pouk.

Splošni cilji jutranjega varstva so, da učencem zagotovimo varno in vzpodbudno okolje, v katerem lahko pričakajo pouk, organiziramo počitek ali po izbiri dejavnosti, ki jih veselijo, sprostijo in aktivirajo za pouk.


Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti – STARA GORA

Dostopnost