Skoči na glavno vsebino

PRILAGOJENI PROGRAM Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM

Pouk v tem programu sledi predmetniku OŠPP z NIS. Kar pomeni, da poleg splošnih predmetov, kot so matematika, slovenščina, naravoslovje, družboslovje in angleščina, učenci širijo obzorja pri glasbi, likovni umetnosti, gospodinjstvu in tehniki. Naši učenci se lahko izkažejo tudi pri izbirnih predmetih, kot so računalniško opismenjevanje, socialno učenje in sodobna priprava hrane.

Učenčev dan se začne z jutranjim varstvom in pripravo na pouk. Dan v šoli začnemo z gibalnimi vajami za spodbujanje učenja, kot so: Brain Gym, Bal-a-vis-x, arhetipni gibi, vaje po Feldeinkrais metodi in vajami čuječnosti.

Čas  v naši šoli, poleg redni snovi, namenjamo vseživljenjskemu učenju in pridobivanju novih izkušenj v bližnji okolici. Le-te učenci pridobivajo s plavanjem, skupinskim kolesarjenjem, spodbujanjem učenja z alternativnimi aktivnostmi, učenjem v naravnem okolju, vključevanjem v projekte namenjene zaposlovanju in sodelovanjem z učenci iz rednih osnovnih šol.  Za učence iz OŠPP z NIS vsako leto organiziramo dvodnevni tabor in šolo v naravi.

Po končanem pouku so  učenci vključeni v podaljšano bivanje. V tem času obiskujejo terapije (fizioterapijo, logopedijo, delovno terapijo, senzorno integracijo, plesno terapijo,… ) in interesne dejavnosti (fotografski krožek, planinski krožek, gasilski krožek, oblikovanje gline, lutkovni krožek, dramski krožek, ansambelsko igro, glasbene urice po metodi Edgarja  Willemsa  …).

Pomemben nam je učenec kot celota,  to pomeni, da se osredotočamo  na vsa področja njegovega delovanja in mu tako omogočamo optimalen celostni razvoj.

Naši učenci so se zelo dobro izkazali v preteklih letih na tekmovanju mladih tehnikov in matematičnem tekmovanju »Računanje je igra«, kjer sta dva učenca osvojila zlati medalji.

Po končanem šolanju v 9. razredu lahko nadaljujejo izobraževanje na nižjih poklicnih srednjih šolah. Primer dobrega sodelovanje je Biotehnična srednja šola v Šempetru pri Gorici.

Dostopnost