Tajnik VIZ:

 • Tatjana Pregeljc, tel: 05 3655 200, fax: 05 3655 225, e-pošta:
  • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.00

Ravnatelj:

 • Alojzij Adamič, tel:  05 3655 201, e-pošta:
  • Uradne ure: po predhodni najavi, brez najave samo v nujnih primerih.

Pomočnice ravnatelja:

 • Mateja Kete Černe, tel: 05 3655 213, e-pošta:
 • Marjeta Bratož, tel: 05 3655 213, e-pošta:
 • Petra Rijavec, tel: 05 9355 227, e-pošta:

Svetovalna služba:

 • socialna pedagoginja: Klavdija Mervič, tel: 05 9355 232, e-pošta:
 • socialna delavka: Maja Likar, tel: 05 3655 202, e-pošta:
 • psihologinja: Tjaša Mlakar, tel: 05 3655 214; e-pošta:
  • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.00

Vodja zdravstveno-negovalne službe:

 • Monika Kariž, tel: 05 3655 212, e-pošta:
  • Uradne ure: na oddelku zdravstvene nege je pogovor omogočen kadarkoli brez predhodne najave v času odprtosti zavoda

Vodja terapij:

 • Matejka Moderc, tel: 05 3655 209, e-pošta:
  • Pogovorne ure terapevtov so vsako sredo od 14.15 do 15.00

Računovodstvo:

 • računovodja: Polonca Volk, tel: 05 9355 231, e-pošta:
 • knjigovodja: Melita Bizjak, tel: 05 3655 205, e-pošta:
 • knjigovodja: Nadja Kos, tel: 053655 204; e-pošta:
  • Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7.00 do 8.00 in od 12.00 do 14.00