Tajnik VIZ:

 • Lilijana Volk, tel: 05 3655 200, fax: 05 3655 225, e-pošta: tajnistvo@cirius-vipava.si

v. d. ravnateljica:

 • Marjeta Bratož, tel: 05 3655 201, e-pošta: marjeta.bratoz@cirius-vipava.si

Pomočniki v. d. ravnateljice:

 • Mateja Kete Černe, tel: 05 3655 213, e-pošta: mateja.kete-cerne@cirius-vipava.si
 • Alojzij Adamič, tel:  05 3655 201, e-pošta: lojze.adamic@cirius-vipava.si
 • Petra Rijavec, tel: 05 9355 227, e-pošta: petra.rijavec@cirius-vipava.si

Svetovalna služba:

 • socialna delavka: Tina Kogovšek , tel: 05 3655 202, e-pošta: tina.koren@cirius-vipava.si
 • socialna pedagoginja: Klavdija Mervič tel: 05 9355 232, e-pošta: klavdija.mervic@cirius-vipava.si

Vodja zdravstveno-negovalne službe:

 • Monika Kariž, tel: 05 3655 212, e-pošta: monika.kariz@cirius-vipava.si

Vodja terapij:

 • Matejka Moderc, tel: 05 3655 209, e-pošta: matejka.moderc@cirius-vipava.si

Računovodstvo:

 • računovodja: Polonca Volk, tel: 05 9355 231, e-pošta: polonca.volk@cirius-vipava.si
 • knjigovodja: Kristina Pečenko, tel: 05 3655 205, e-pošta: kristina.pecenko@cirius-vipava.si
 • knjigovodja: Nadja Kos, tel: 053655 204; e-pošta: nadja.kos@cirius-vipava.si