Skoči na glavno vsebino

Svetovalno delo

Osnovna naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznim učencem in njihovim družinam. Sodeluje pri vzpostavljanju, zagotavljanju in vzdrževanju pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka in predstavlja povezovalni člen med vsemi strokovnimi delavci v centru, po potrebi pa sodeluje tudi z različnimi zunanjimi ustanovami (centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, zavodi za šolstvo, centri za socialno delo, varstveno-delovnimi centri ter drugimi zavodi za usposabljanje otrok …)
Svetovalni delavki sodelujeta pri oblikovanju oddelkov, vključitvi učenca v ustrezen oddelek, pri oblikovanju in izvajanju individualiziranih programov, ter spremljanju uspešnosti in napredovanja učenca. Urejata potrebne postopke za sprejem ali odpust učencev ter pri usmerjanju v ustrezen izobraževalni program. Otrokom in staršem svetujeta pri vključevanju v okolje, pomagata jim pri uveljavljanju socialno-varstvenih pravic in iskanju drugih virov pomoči. Psihologinja opravlja potrebne diagnostične preglede otrok in ugotavlja ter pojasnjuje morebitne težave ali motnje v intelektualnem, čustvenem ali socialnem funkcioniranju učenca. Pedagoginja ureja prevoze učencev.

Šolske svetovalne delavke

  • Klavdija Mervič, socialna pedagoginja

Telefonska številka: 05 93 55 232
e-pošta: klavdija.mervic@cirius-vipava.si

  • Maja Likar, socialna delavka

Telefonska številka: 05 36 55 202
e-pošta: maja.likar@cirius-vipava.si

  • Jožica Dujmović, psihologinja

Telefonska številka: 05 36 55 214
e-pošta: jozica.dujmovic@cirius-vipava.si

  • Tjaša Mlakar, psihologinja (v zdravstveni dejavnosti)

e-pošta: tjasa.mlakar@cirius-vipava.si

Dostopnost