Skoči na glavno vsebino

Zdravstvena nega

Zdravstveno – negovalna služba je sestavni del zdravstvenega varstva. Je dinamičen proces, ki se prilagaja individualnim potrebam otrok in mladostnikov. Glavni cilj zdravstvene nege je promocija zdravja, preprečevanje obolenj, zdravljenje in rehabilitacija otrok ter mladostnikov.
V sklopu zdravstvene dejavnosti v Centru sodelujemo s terapevtskimi službami (fizioterapijo, delovno terapijo, logopedijo).

V prostorih ambulante, v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ajdovščina poteka preventivna in kurativna dejavnost.
Redno sodelujemo z zdravniki specialisti (psihiatrom, pedo psihiatrom, nevrologom in drugimi ) ter skrbimo za realizacijo diagnostično terapevtskega načrta.

V Center redno – 2x mesečno prihaja tudi zobozdravnik.
Cirius Vipava je učna baza za študente zdravstvene nege, dijake srednjih zdravstvenih šol v programu zdravstvene nege in bolničarja negovalca. V največji meri študentom in dijakom prikažemo, kakšno je delo z otroci in mladostniki s posebnimi potrebami ter jim ponudimo ustrezno znanje, ki ga potrebujejo.

Otroci s posebnimi potrebami preživijo velik del svojega otroštva in mladosti v Centru. V tem času nas doživljajo več kot samo medicinske sestre, saj z njimi preživimo 24 ur na dan vse dni v tednu. Otrokom in mladostnikom zagotovimo varno in udobno okolje, da se v največji meri počutijo kot doma.

Dostopnost