S 1. januarjem 2019 je začel veljati Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP). S tem zakonom se ureja celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju.

Za več informacij:

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Zloženka Zgodnja obravnava

Zloženka Zgodnja obravnava v prilagojenem programu za predšolske otroke