Skoči na glavno vsebino

CIRIUS Vipava obiskali gostje iz Dolenjske in Štajerske

V petek, 23. 9. 2022, je potekala zaključna konferenca projekta Program dodatnega usposabljanja (PDU). Da je bil dogodek še bolj slovesen in odmeven, se zahvaljujemo Univerzi v Novi Gorici za brezplačen najem njihovih prostorov v Dvorcu Lanthieri, županu občine Vipava, gospodu Goranu Kodelji, za nagovor udeležencev in gospe doc. dr. Erni Žgur za pripravo in predstavitev analize projekta.

CIRIUS Vipava je na podlagi preteklih izkušenj pri projektu PDUO (Program dodatnega usposabljanja odraslih) oblikoval projekt Program dodatnega usposabljanja (PDU), ki ga sofinancirata Republika Slovenija – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je čim večje vključevanje učencev v lokalno okolje, predvsem pa v konkretno delovno okolje.

V projektu je CIRIUS Vipava kot poslovodeči konzorcijski partner sodeloval še z OŠ Dragotina Ketteja Novo mesto; OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj; OŠ Stanka Vraza Ormož in Združenjem bodi ZDRAV. Izvajali smo 6 modulov: Modul 1: PRIPRAVA IN SPREMLJANJE CILJNE POPULACIJE. Modul 2: IKT – seznanjanje in funkcionalna uporaba. Modul 3: SODELOVANJE V OBRTNIH STORITVAH. Modul 4: SKRB ZA OKOLJE. Modul 5: POMOČ PRI SAMOOSKRBI S SADJEM IN ZELENJAVO IN GOSPODINJSKA OPRAVILA. Modul 6: KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA.

Z rezultati projekta smo zadovoljni, saj so učenci razvijali svoja močna področja, preizkusili so se v delovnih zaposlitvah, ki bi jih radi v življenju opravljali. Znanje in izkušnje, ki so jih učenci pridobili, uspeh pri delu in medsebojno razumevanje so prispevali k boljši samopodobi učencev.

Z dejavnostmi bi radi nadaljevali tudi po zaključku projekta, saj vidimo pozitive odzive učencev in tudi pripravljenost delodajalcev, da bi z aktivnostmi nadaljevali. Učenci si želijo še naprej odhajati na delo k delodajalcem, ki so jih obiskovali pretekla leta.

Da bi lahko to usposabljanje izvajali čim bolj kakovostno, si želimo podobnih projektov ter da bi se v okviru učnega načrta za prilagojeni izobraževalni program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom ter učnega načrta za 6. stopnjo posebnega programa vzgoje in izobraževanja prilagodile vsebine, s katerimi bi zagotovili pridobivanje delovnih izkušenj za vstop oseb s posebnimi potrebami na trg dela. Poleg tega si želimo, da bi se oblikovale inovativne oblike dela, s katerimi bi se osebe s posebnimi potrebami lažje vključevale na trg dela.

V sklopu konference je potekala tudi dvodnevna izmenjava učencev in učiteljev s partnerskih šol. Učenci in zaposleni v CIRIUS Vipava so gostom razkazali znamenitosti Vipave. Skupaj smo se sprehodili do dvorca Zemono in do Gradišča pri Vipavi, od koder smo opazovali čudovit sončni zahod nad Vipavsko dolino. Zvečer so se učenci pomerili med sabo še na PDU ima talent, kjer smo ugotovili, da je med nami veliko različnih talentov. V soboto smo se z učenci in gosti odpravili po vodni poti s pomočjo aplikacije TeachOUT. Za zaključek pa smo se posladkali še s sladoledom. Naši učenci in učenci partnerskih šol so tako med seboj stkali prijateljske vezi, zato ob slovesu ni manjkalo objemov in lepih besed, da se ponovno srečamo.

Mentorica Katarina Rudolf Kavčič

Prispevka v medijih:

ZAKLJUČNA KONFERENCA PROGRAMA DODATNEGA USPOSABLJANJA – Primorski val – Radio Odmev in Alpski val

S PDU-jem bi v CIRIUS Vipava še nadaljevali – Robin

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost